பிரம்ம முராரி ஸுரார்சித லிங்கம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in Tamil

Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in Tamil In this article, we will provide you a Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in Tamil. Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in Tamil-   பிரம்ம முராரி சுரார்சித லிங்கம் நிர்மலா பாஷித ஷோபித லிங்கம் ஜன்மஜ துக்க வினாஷக லிங்கம் தத் பிரணமாமி சதாசிவ லிங்கம் தேவமுனி பிரவரர்சித லிங்கம் காமதஹம், கருணாகர லிங்கம் ராவண தர்ப்ப வினாஷனா … Read more